3D Animovaný pôrod zameraný na krček maternice

Detailný záber na videozázname poukazuje na prvú dobu pôrodnú, kedy dochádza k otváraniu krčku maternice. Krček maternice sa počas prvej doby pôrodnej musí otvoriť na želaných 10 cm, aby hlavička dieťatka mohla bez väčších problémov prejsť pôrodnými cestami. Zvyšok telíčka sa potom porodí už veľmi ľahko.