Afgánske krstné mená

Mužské mená

Ahmadšán
Asgar
Asghar
Babrak
Barjálaj
Dža’far
Hášim

Nabí
Naim
Na’ím
Paštún
Paštunjár
Patang
Said

Sa’íd
Tímúr
Vadír
Zalmaj
Zergaj
Zmara

Ženské mená

Gulhótej
Kubra
Kubrá
Míná
Nasíma
Nasrín

Nasrína
Núríja
Parvín
Parvína
Rahíma
Šamín

Šarífa
Vahída
Zargúna
Zébá