Anatómia kože v skratke

Koža pokrýva celý náš organizmus., je preto pre človeka dôležitým orgánom. Plní rôzne funkcie. Jednou z najdôležitejších funkcií je, že plní ochrannú funkciu organizmu a je sprostredkovateľom medzi vnútornou časťou tela a vonkajším okolím.

Keby sme kožu rozložili, tak ňou pokryjeme plochu 1,5 až 1,8 m2. Váha samotnej kože je okolo 3 – 3,5 kg. Hrúbka kože sa pohybuje od 0,5 až 4 mm. Každý človek má inú farbu pleti. Za to sú zodpovedné rôzne zložka. Krvné farbivo farbí kožu na červeno, rohová vrstva farbí kožu na žlto-hnedo, kožný pigment ju zase farbí na hnedo. Voda zase koži dodáva modrastý podtón.

Povrch kože nie je hladký, ako by sa nám na prvý pohľad zdalo, ale je rozbrázdený rôzne veľkými ryhami. Väčšie ryhy sa označujú ako vrásky.

Samotnú kožu môžeme rozdeliť na tri základné vrstvy:

  • Vrstva je pokožka – Epidermidis
  • Vrstva je zamša – Dermis
  • Vrstva je podkožie – Hypodermis