Cisársky Rez – Sectio Cesarea

Niekedy môže nastať situácia, že z nejakého dôvodu pôrod vaginálnou cestou nie je možný. Príčin môže byť viacero, buď z pohľadu matky alebo aj zo strany dieťaťa. V takom prípade sa lekári skôr rozhodnú pre operačné ukončenie pôrodu a teda pre pôrod per sectio cesarea. Daný video záznam zobrazuje cez koľko vrstiev sa lekári musia dostať, aby vybrali dieťatko. V priebehu operácie musia kontinuálne odsávať zvyšok plodovej vody a napokon nasleduje vybranie dieťatka.