Dlhodobé zdravotné riziká spojené s klimaktériom

Hormonálne zmeny v tele počas klimaktéria nevyvolávajú len krátkodobé problémy, ale zvyšujú ajriziko kardiovaskulárnych ochorení (srdcovo-cievnych) a osteoporózy (úbytok kostnej hmoty). Je veľmi dôležité v tomto období života myslieť na svoje zdravie a hlavne poznať potreby svojho tela. Pri výskyte akýchkoľvek anomálií je potrebné vyhľadať lekára a spolu s ním prediskutovať daný problém. Dnešná medicína je na veľmi vysokej úrovni a vďaka nej si môžete zlepšiť kvalitu svojho života.

Riziko kardiovaskulárnych ochorení

Kardiovaskulárne ochorenia sú na prvom mieste v rebríčku najčastejších príčin smrti u žien. Na kardiovaskulárne ochorenia umiera viac žien ako na ktorúkoľvek inú chorobu, vrátane všetkých druhov rakoviny. To je dosť hrôzostrašné zistenie! Je to spôsobené práve úbytkom estrogénu, ktorý ženy počas doterajšieho života ochraňoval pred týmito chorobami. Po 65. roku života sa však situácia v ženskom tele pomerne veľmi zmení.

Estrogén ženy chráni pred srdcovo-cievnymi ochoreniami viacerými spôsobmi. Predovšetkým znižuje celkovú hladinu cholesterolu, naopak zvyšuje hladinu tzv. dobrého cholesterolu, ktorý čistí cievy a zabezpečuje ich priechodnosť. Zároveň znižuje hladinu tzv. zlého cholesterolu, ktorý cievy zanáša a tým prispieva k vzniku srdcovému infarktu.

Zároveň počas klimaktéria u žien vzrastá výskyt vysokého krvného tlaku. Tiež to má na svedomí zníženie hladiny estrogénov v tele, ale aj porucha látkovej výmeny tukov. Nesprávna životospráva, vysoká hladina cholesterolu, fajčenie a poruchy látkovej výmeny pečene tiež prispievajú k týmto ochoreniam.

Riziko osteoporózy

Deficit estrogénu v tele ženy sa počas klimaktéria časom prejaví aj na kostrovom aparáte (skelete). Postupné rednutie kostí (strata pôvodnej hustoty) dáva základ na vznik osteoporózy. Osteoporózumôžeme definovať ako absolútny úbytok kostnej hmoty. Strata pevnosti a hustoty kostí výrazne zvyšuje riziko k závažným a životunebezpečným zlomeninám chrbtice a bedier.

Kedysi bola osteoporóza považovaná za neoddeliteľnú súčasť procesu starnutia. Dnes už vieme, že sa jej dá predchádzať a často sa dá aj liečiť. Zákernosť tejto choroby je, že sa celé roky môže rozvíjať bez očividných príznakov a klinicky sa prejaví až zlomeninou, alebo silnou bolesťou kostí a kĺbov.

Či sa osteoporóza rozvinie alebo nie závisí do istej miery aj od stravovacích a pohybových návykov, ktoré žena nadobudla počas svojho života. Čím silnejšie sú kosti pred menopauzou, tým menej ich oslabí strata hustoty a pevnosti po nej. Osteoporóza postihu všetky kosti v tele bez výnimky. Bolesti v chrbtovej oblasti môžu vyvolať následné zhrbenie postavy a do značnej miery obmedziť hybnosť kĺbov. Sú tak príčinou znižovaniu telesnej výšky asi o 4 cm za 10 rokov a typického držania tela starých žien.

Použitá literatúra

  • Gynekologie, doc. MUDr. Karel Citterbart, Csc a spol.
  • Zdravoveda pre ženy, Randon House