Druhy pohlavných chorôb

Pod pojmom pohlavné choroby rozumieme všetky infekčné choroby, ktoré sú vo väčšine prípadov prenášané pohlavným stykom a inými telesnými kontaktmi, výnimočne aj nepohlavnou cestou napríklad: transfúziou krvi. Ich symptómy sa hlavne prejavujú na pohlavnej sústave postihnutého. Mnohé pohlavné choroby so sebou prinášajú závažné, dlhodobé zdravotné následky napríklad: neplodnosť. Postihujú ľudí každého veku a každej rasovej, etnickej a socioekonomickej skupiny. Po potvrdení nákazy je nutné vyhľadať a liečiť všetkých potencionálnych prenášačov ochorenia. Pohlavné choroby sú vyvolávané radou rôznych vírusov, baktérií, parazitov alebo plesňami.

Zákernosťou týchto ochorení je to, že dlhodobo pretrvávajú bez výraznejších symptómov. Žena alebo muž môžu byť nakazení mesiace, či dokonca niekoľko rokov pokým lekár na to príde.Diagnostika je preto veľmi náročná. Za ten čas sa choroba pekne rozšíri a manifestuje sa do rôznych častí tela. Osídli viacero orgánov a narobí väčšie škody, ako pri včasnom podchytení.

Pri spozorovaní týchto symptómov okamžite vyhľadajte lekársku pomoc!

  • Akékoľvek otvorené ranky, červené alebo biele vyrážky alebo pľuzgiere v genitálnej oblasti, aj keby boli malé
  • Začervenanie a opuch v genitálnej oblasti
  • Akákoľvek zmena v množstve, farbe, pachu alebo konzistencii vaginálneho výtoku
  • Bolesť v podbrušku alebo bruchu sprevádzaná pocitom na zvracanie, alebo samotným zvracaním
  • Bolesť, štípanie, podráždenie alebo iné nepríjemné pocity počas pohlavného styku, alebo krvácanie po pohlavnom styku
  • Horúčka, nechutenstvo, únava, zdurené lymfatické uzliny (žľazy bojujúce s infekciou) na slabinách alebo krku
  • Nezvyčajne silné menštruačné kŕče
  • Opakujúce sa plesňové a iné infekcie nereagujúce na liečbu

Žena nakazená nejakou pohlavne prenosnou chorobou neohrozuje len seba, ale aj svoje dieťa, ak je tehotná. U detí žien s hepatitídou typu B existuje zvýšené riziko vzniku cirhózy pečene a rakoviny pečene. Väčšina detí infikovaných vírusom HIV (vírus vyvolávajúci ochorenie AIDS) zomiera do 8 rokov. Zase deti matiek s kvapavkou alebo syfilisom mávajú nízku pôrodnú hmotnosť a objavujú sa problémy s dýchaním. Môžu byť postihnuté vážnou vrodenou chybou napríklad: slepotou, mentálnou retardáciou atď. Niektoré pohlavne prenosné choroby vyvolané baktériami, ako kvapavka, syfilis alebo chlamýdiové ochorenia, sa dajú liečiť antibiotikami. No choroby vyvolané vírusmi, medzi ktoré napríklad patrí herpes, sa dajú síce liečiť ale nie vyliečiť. No a asi najhorším ochorením je choroba AIDS (asquired immuno – deficiency syndrome), ktorá je neliečiteľná a smrteľná.

Jedným z najspoľahlivejším spôsobom ako sa chrániť pred pohlavne prenosnou chorobou je mať monogamný partnerský vzťah. Mať pohlavný styk výlučne len s jednou osobou, ktorej dokonale poznáme jej zdravotný stav. Treba pamätať na fakt, že antikoncepčné tabletky alebo sterilizácia zabraňujú len pred neželaným tehotenstvom, ale vôbec nás nechránia pre pohlavnou chorobou. Ak nemáme ešte stáleho partnera nesmieme zabúdať na používanie prezervatívu (mužsky, ženský) pri každom pohlavnom styku. Mechanické druhy antikoncepcie

Pohlavne prenosné ochorenia si v dnešnej dobe zaslúžia veľkú pozornosť. Ohrozujú zdravie človeka v každom veku bez ohľadu na pohlavie, či rasu. Ak sa vyšetrením diagnostikuje pohlavne prenosné ochorenie, je nutné súčasne liečiť oboch partnerov, poprípade aj ďalších potencionálnych prenášačov ochorenia. Okrem AIDS ( syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti) sa väčšina pohlavných chorôb dá vyliečiť, ak sa podchytia včas a daný človek dodržuje pokyny liečby.

Medzi pohlavne prenosné ochorenia patri:

Použitá literatúra

  • Gynekologie a porodnictví, Gerhard Martius, Meinert Breckwoldt, Albrecht Pfleidere a kolektív
  • Zdravoveda pre ženy, Randon House