Harmonická výživa

Sme obklopení najlepšou elektronikou, elektrospotrebičmi, luxusnými autami, veľmi kvalitnými diagnostickými prístrojmi v medecíne, rôznymi umelými doplnkami výživy, vitamínmi, minerálmi a inými výrobkami sľubujúcimi zaručené zvýšenie obranyschopnosti organizmu. Avšak paradoxne aj tak je stále viac a viac ľudí trpiacich rôznymi zdravotnými problémami utápajúcich sa vo svojich problémoch a starostiach. Žijeme v zhone (chaose), ktorý sme si nazvali – stres.

Kým sme mladí a relatívne aj „zdraví „ ani nám nenapadne aby sme si všímali čo sa s naším organizmom deje. Žijeme na plné obrátky bez regenerácie. Keď príde prvý zdravotný problém ideme k svojmu lekárovi, ten nám predpíše liek a problém sa čiastočne vyrieši. Lepšie povedané zmetie pod podlahu, pretože „liek ešte zabral“. Ďalej však žijeme v strese až kým nepríde silnejší vietor a náš problém, ktorý sme zmietli pod podlahu znovu nerozfúka na ešte väčší zdravotný problém a zase sa predpíše lepší, silnejší liek. Toto sa opakuje až dovtedy kým sa to nebude dať riešiť. V tej chvíli príde čas na obviňovanie každého, len nie seba samého. Za to, v akom stave sa náš organizmus nachádza sme si zodpovední len my sami.

Hovorí sa: že nie sú múdri tí čo vedia, ale tí, ktorí to, čo vedia aj urobia.

Keďže chceme byť nielen múdri ale aj zdraví, musíme počúvať, čo nám hovorí náš organizmus a podľa toho aj žiť. To znamená žiť v harmónii so svojim prostredím.

Organizmus človeka je postavený na piatych základných pilieroch a to sú:

  • Dýchanie
  • Voda
  • Strava
  • Telesná aktivita
  • Myslenie

Všetky piliere musia byť vo vzájomnej harmónii. Až je jeden z nich dominantný, môže ľahko dôjsť k disharmónii (nerovnováhe) organizmu, a tým prispieť k vzniku najrôznejších ochorení. Najdôležitejší z týchto pilierov je stravovanie.

Často sa opakujúce slovo harmónia je prívlastkom toho, čo by sa malo stať našim životným štýlom. Harmonické stravovanie nie je módny hit, ale mal by sa stať základom nášho života. Podieľa sa na tom, aby sme náš život skutočne žili a nie len ho prežívali zo dňa na deň. Mali by sme sa tešiť na každé nové ráno a plný elánu vstúpili do nového dňa.

Základy harmonického stravovania sú postavené na princípoch makrobiotiky (makro – veľký, bio – život), ktorá je systémom riešiacim otázky:

  • stravovania
  • celkového prístupu človeka k životu
  • svetu okolo seba
  • vesmíru ako celku

Harmonické stravovanie sa opiera o základy makrobiotiky a tradičnej čínskej medecíny, ktorá je založená na princípoch fungovania jin – jangu a piatich elementoch drevo, oheň, zem, kov a voda. K nim sa priraďuje 5 orgánov a to: pečeň, srdce, slezina, pľúca, ľadviny (obličky). Sú to niekoľko tisícročné pravidlá ktoré takmer v nezmenenej podobe platia do dnes (2852-2737) p.n.l a nikto ich nezmenil. Iba makrobiotika sa v strave posúva viac do jinu.

Článok pre vás pripravila Ing. Viktória Chovanová.

Použitá literatúra

  • Poznámky z kurzu čarovného varenia