Pohyb v tehotenstve

Počas tehotenstva by ste nemali zabúdať ani na pohyb. Treba si pamätať, že tehotenstvo nie je choroba, je to len iný stav, v ktorom sa nachádzate. Ak ste pred tehotenstvom aktívne nešportovali, nie je vhodné začínať práve počas gravidity, ale pravidelný a primeraný pohyb je však vítaný.

Čo je to antikoncepcia?

Pod pojmom antikoncepcia (kontracepcia) rozumieme predchádzanie tehotnosti, ochrana pred oplodnením alebo kontrolovanie plodnosti za účelom zabránenia otehotneniu. Celé stáročia hľadali sexuálne aktívne ženy spôsoby, ako zabrániť neželanému tehotenstvu. V dnešných časoch majú muži aj ženy k dispozícii širokú škálu spoľahlivých antikoncepčných prostriedkov. Niektoré prostriedky sú iba na lekársky predpis, preto je nevyhnutné, aby spôsob antikoncepcie navrhol a riadil erudovaný gynekológ.

Životospráva v tehotenstve

Tehotenstvo kladie na váš organizmus pomerne veľké nároky, preto je dôležité dbať na správnu životosprávu počas celej doby gravidity, ako aj počas dojčenia. Veľmi nesprávne tvrdenie je, že keď ste tehotná, musíte jesť za dvoch. OMYL!!! Prikláňam sa k tvrdeniu, že by ste mali jesť dvakrát tak kvalitnejšie ako pred tým. Váš organizmus si počas tehotenstva vyžaduje zvýšený prijem niektorých látok, bez ktorých sa proste nezaobíde. Ak mu to zabezpečíte, zaručíte pre vaše dieťa správny a zdravý vývin.

Klimaktérium ako ďalšie štádium v živote ženy

Klimaktérium alebo prechod je označované za prechodnú fázu od pohlavnej zrelosti ženy až po jej starobu. To znamená dobu medzi 40. – 45. až 60. rokom života. V tomto období sa postupne znižuje činnosť vaječníkov (ovárií) v tvorbe hormónov, a preto u ženy nastávajú hlavne nepravidelnosti v menštruačnom krvácaní. Klimaktérium môže v priemere trvať až 10 rokov.

Oplodnenie

Samotné oplodnenie vajíčka spermiou (mužská pohlavná bunka), nastáva vo vajíčkovode. Počas jedného nechráneného styku sa do tela ženy dostane približne 300 až 400 miliónov spermií a len jedinej z nich je umožnené splynúť s vajíčkom. Po oplodnení si vájíčko okolo seba vytvorí ochranný obal, a tak zabráni vniknutiu ostatným spermiám. Týmto spojením spermie s vajíčkom vznikla zygota, ktorá pokračuje v ceste smerom do maternice a popritom sa delí. Z jednej bunky delením vzniknú dve, štyri, šesť a tak ďalej.

Pohlavná sústava ženy

Pohlavná sústava je súčasťou dokonale zobrazeného celku, ktorého prostredníctvom sa splňuje ženská sexualita a rozmnožovacia potreba. Keď žena vie, ako funguje jej reprodukčný systém, môže si lepšie zariadiť život v období pohlavnej zrelosti, rozumie svojmu pohlavnému životu a vie včas rozpoznať symptómy prípadných problémov. Pohlavnú sústavu môžeme rozdeliť na vonkajšie a vnútorné rodidlá.