3D Animácia – Oplodnenie, nidácia a vývoj

Video animácia znázorňuje postup už oplodneného vajíčka cez vajíčkovody do maternice. Cestou do maternice sa oplodnené vajíčko neustále delí. Maternica je už pripravená na prijatie vajíčka hovoríme, že vajíčko niduje. Vajíčko neprestáva v delení a postupne sa vytvára vyživovací aparát, z ktorého sa neskôr vyvinie placenta a pupočník, ktorý počas vnútromaternicového vývinu plod vyživuje a zároveň zbavuje ho odpadových látok a škodlivín. Môžeme vidieť ako postupne plod pekne raste a tým zväčšuje maternicu. Voľný priestor okolo plodu vypĺňa plodová voda, ktorá plní hlavne ochrannú funkciu pre plod.