Klimaktérium ako ďalšie štádium v živote ženy

Klimaktérium alebo prechod je označované za prechodnú fázu od pohlavnej zrelosti ženy až po jej starobu. To znamená dobu medzi 40. – 45. až 60. rokom života. V tomto období sa postupne znižuje činnosť vaječníkov (ovárií) v tvorbe hormónov, a preto u ženy nastávajú hlavne nepravidelnosti v menštruačnom krvácaní. Klimaktérium môže v priemere trvať až 10 rokov. Pohlavná sústava ženy.

U ženy sa v tomto období začne objavovať rada somatických a vegetatívnych zmien, ktoré sú však prirodzené. Treba myslieť na to, že klimaktérium nie je v žiadnom prípade choroba. Zmeny, ktoré so sebou toto obdobie prináša sa dajú minimalizovať pomocou liečby tzv. hormonálnou substitučnou terapiou. Po klimaktériu nastupuje už spomínané obdobie staroby (sénia). Hormonálna substitučná terapia.

Delenie klimaktéria

Klimaktérium môžeme rozdeliť na viacero období, ktorými si každá žena musí prejsť.

  • Premenopauza – je chápaná ako obdobie pred samotnou menopauzou. Žena má stále pravidelnú menštruáciu. Intervaly medzi menštruačnými cyklami sa môžu skracovať, alebo naopak zväčšovať. V tomto období je už len malá pravdepodobnosť že dochádza u ženy k ovulácii. Hovoríme o tzv. anovulačnom krvácaní.
  • Menopauza – predstavuje posledné menštruačné krvácanie v živote ženy. Priemerný vek kedy žena prestane menštruovať je medzi 51. až 52. rokom života. Avšak aj tu sú veľmi veľké individuálne rozdiely. Určitú rolu tu zohrávajú aj genetické predpoklady.
  • Perimenopauza – je obdobím bezprostredne pred menopauzou a trvá 1 roku po menopauze, teda po poslednom menštruačnom krvácaní. V perimenopauze žena máva dosť nepravidelnú menštruáciu s veľkými pauzami až úplným vynechaním krvácania. Funkcia vaječníkov je už veľmi slabá a nedostačujúca.
  • Postmenopauza – je definitívne štádium, ktoré nastupuje po 1 roku od poslednej menštruácie. U ženy v tomto období sa už neobjavuje žiadne menštruačné krvácanie. Vaječníky už skončili so svojou činnosťou a nastupuje trvalá sterilita.

Použitá literatúra

  • Gynekologie, doc. MUDr. Karel Citterbart, Csc a spol.
  • Zdravoveda pre ženy, Randon House