Liek proti ožiareniu – CBLB502

Americkým vedcom sa podarilo vyvinúť liek, ktorý má chrániť ľudské telo proti poškodenie z radiácie. Je nádej, že by tento liek mal natoľko ovplyvniť rádioterapiu (ožarovanie) a zabezpečiť, že bude bezpečnejšia pre ľudí trpiacich rakovinou. Rovnako by mohol byť použitý aj pri nukleárnych katastrofách alebo pri útokoch, kde by boli použité takzvané špinavé bomby.

Liek známy ako CBLB502 bol doposiaľ testovaný na zvieratách a funguje tak, že zapína biologický mechanizmus, ktorý pomáha zdravým bunkám prežiť silný prúd radiácie. Objav ktorý bol publikovaný vo vedeckom časopise Science sa začne klinicky testovať.

Radiácia zabíja bunky, poškodí ich, a tým spôsobuje bunkovú samovraždu. No zdravé bunky môžu byť zabíjané súčasne s bunkami nádoru v procese ožarovania, preto rádiológ musí zamieriť nádor tak presne, ako je len možné.

Vedcom sa podarilo vyvinúť liek na základe pozorovania, v ktorom zisťovali, ako sú schopné niektorérakovinové bunky odolať rádioterapii. Toto funguje tak, že sa podarilo zablokovať proteín, ktorý spúšťa proces bunkovej samovraždy. Výskum na zvieratách naznačil, že CBLB502 chráni zdravé bunky v kostnej dreni a v tráviacom trakte proti radiácii, ale to neznamená, že chráni tiež bunky nádoru, ktoré zostávajú stále zraniteľné pri liečbe. Myši a opice naočkované liekom 45 minút až hodinu pred vystaveným radiácii prežili, alebo žili oveľa dlhšie ako neočkované zvieratá.

Vedľajšie účinky

Liek môže mať aj vedľajší účinok, pri ktorom chybným bunkám bude umožnené prežiť, čo môže vyvolať rakovinu. Vedci však pri testovaní na zvieratách nič také nezaznamenali. Tiež neboli zaznamenané žiadne očividné vedľajšie účinky. Odolnosť zdravých buniek voči vedľajším účinkom rádioterapie môže umožniť pacientom trpiacich na rakovinu prijímať väčšie dávky rádioterapie a umožniť dlhšiu liečbu.

Ochrana zdravých buniek môže byť takisto užitočná v ochrane proti dopadom nukleárnych katastrof, ako napríklad: Černobyľ alebo účinkom teroristických špinavých bômb.

Dr. Andrei Gudkov z Learner Research Institute v Cleveland-e, Ohio vyhlásil, že sa im podarilo, umožniť zdravým bunkám imitovať schopnosť nádoru a predchádzať smrti buniek. Museli však vyvinúť spôsob, aby tento efekt dosiahli, lebo zatiaľ bol len dočasný a zvratný. Podarilo sa demonštrovať, že liek je účinný, keď je zaočkovaný pred aj po zásahu radiáciou.

Keď to zhrnieme CBLB502 znižuje radiačnú toxicitu bez zníženia účinku rádioterapie. Dr. Joanna Qwens sa vyjadrila, že výsledky sú zaujímavé a teší sa na ďalší progres pri plánovaných klinických testov. Ak by sa ochranné vlastnosti videné v laboratóriu podarilo reprodukovať aj na ľudí trpiacich rakovinou, bol by to dôležitý krok ku zníženiu vedľajších účinkov u ľudí podstupujúcich rádioterapiu.

Zdroj: BBC Health