Mäso

Mäso predstavujú všetky požívateľné časti jatočných zvierat, hydiny, zveriny, rýb a drobných živočíchov, ktoré sa môžu uplatniť vo výžive.

Mäso obsahuje

 • bielkoviny
 • tuky
 • vitamíny
 • minerálne látky
 • vodu
 • extraktívne látky rozpustné vo vode, ktoré dodávajú pokrmom príjemnú chuť

Mäso rozdeľujeme na:

 • Jatočné (hovädzie, teľacie, bravčové, jahňacie, kozie, konské a ich vedľajšie produkty vnútornosti a ostatné orgány)
 • Hydinové (kurčatá, sliepky, kohúty, morky, perličky, kačice, husi, domáce holuby)
 • Zverinové (vysoká srstnatá zverina (srna, jeleň, daniel, muflón), nízka srstnatá zverina (zajac, divý králik), čierna zverina (diviak), pernatá zverina (bažant, jarabica, sluka, divá kačica, hus, prepelica))
 • Rybacie mäso (sladkovodné ryby, morské ryby)
 • Iné živočíchy (kôrovce, mäkkýše)