Pohyb

Organizmus človeka je postavený na 5-tich základných pilieroch, ako je dýchanie, voda, strava, myslenie a pohyb. Všetky musia byť v harmónii. Vďaka nim sa človek udržuje pri živote, obnovuje si životnú energiu a dožíva sa dlhého veku. Život sa skomplikuje, ako náhle jedna z týchto potrieb nie je primerane uspokojovaná.

Jednou z nich je práve pohyb. Pohyb je všeobecný pojem pre rôzne druhy činností.

Druhy pohybu

 • fyzikálny
 • chemický
 • biologický
 • mechanický
 • spoločenský

Jeden druh pohybu je predpokladom pre vznik a prítomnosť iného druhu pohybu a sú dokonca aj na seba závislé. Pohyb sa uskutočňuje v určitom priestore a čase a je dokonca súčasťou hmoty.

Energia

Na to aby sa pohyb mohol uskutočňovať, a aby sa mohol premieňať z jedného druhu na iný druh, potrebuje zdroj energie (energia = čchi). Vonkajšia energia obklopuje zem a vnútorná energia jej dodáva život. Všetko pochádza z energie (čchi). Život človeka závisí na energii. To znamená, že celý život a existencia hmoty sa odvíja od existencie energie. Tak ako pohyb aj energia má niekoľko foriem:

 • Mechanická
 • Elektromagnetická
 • Tepelná
 • Chemická
 • Jadrová

Energia predstavuje pohyb a tiež sa premieňa z jednej formy na inú. Je to dynamická sila, ktorá koluje našim organizmom a jej prúdenie je nepretržité. Pre niekoho je prijateľná idea, že slovo život je zameniteľné so slovom energia. Rozdiel medzi týmito pojmami je taký jemný, že sa nedá bežnému človeku ani vystihnúť. Život je známkou prítomnosti energie v organizme. Bez energie nie je možná akákoľvek činnosť, ktorú spájame s pojmom život, či je to reč, dýchanie, spánok, myslenie, čítanie, písanie, jedenie, počúvanie atď. Energiu (život) potrebujú všetky naše orgány, či už ide o činnosť a funkciu viditeľnú alebo neviditeľnú. Napr. procesy látkovej výmeny v každej bunke by neprebiehali, keby bunke chýbala potrebná energia. Energia je neoddeliteľnou súčasťou hmotných štruktúr tela a všetko čo súvisí s anatómiou tela.

Telesné cvičenia

Život človeka je teda úzko spojený s pohybom. Ak by sme telo zbavili pohybu budú nám atrofovať svaly, a ak zanedbáme niektoré základné pohyby bude sa nám telo pozvoľna oslabovať. Práve tieto skutočnosti nútia každého z nás zamyslieť sa nad sebou a potrebou vybrať si pre svoje telo tú najsprávnejšiu formu pohybu (telesného cvičenia). Hovorí sa, že človek by mal aspoň 3 až 4 krát do týždňa po 1 –1,5 hodine absolvovať nejaké telesné cvičenie v rozumnej forme. A práve to je kameň úrazu. Vybrať si telesné cvičenie v tej najprípustnejšej forme nie je pre nás až také jednoduché.

Poznáme telesné cvičenie, o ktorom by sa mohlo povedať, že toto je tá najvhodnejšia forma pohybu pre nás?

Prvý pohľad

Telesné cvičenie z bežného pohľadu stimuluje naše telo k produkcii látok nazývaných endorfíny (hormóny šťastia). Endorfíny sú látky ktoré vplývajú na mozog a to má za následok zlepšenie nálady a zmenšenie bolestí. Väčšina ľudí sa po cvičení cíti pokojne, uvoľnene a šťastne, pokiaľ to robí v rozumnej miere.

Medzi klasické telesné aktivity môžeme zaradiť bicyklovanie, plávanie, futbal, basketbal, volejbal, tanec, tenis, beh, chôdza po schodoch a rôzne iné aerobne aktivity, pri ktorých sa zvyšuje práca srdca a v dôsledku toho sa stáva srdce silnejším. Ak sa k telesným cvičeniam pridá aj správne vyvážené stravovanie, sme na najlepšej ceste udržať si perfektnú vyšportovanú krásnu postavu. Strava sa podieľa až 70 % na našej postave a až zvyšok tvoria telesné cvičenia. Pri tomto spôsobe telesných cvičení musíme prihliadať aj na zdravotný stav.

Druhý pohľad

Joga ako telesné cvičenie, je výborné na zlepšenie stavu chrbtice a udržanie kondície (asány). Joga nepodceňuje telo. Pripisuje mu vážnosť, dôležitosť a úctu. Hovorí sa, že duša bez tela je ako vták bez krídiel. Jogín považuje svoje telo za dar, ktorý mu má slúžiť vo všetkých chvíľach života ako určitá forma seba zdokonaľovania. Zanedbávanie tela, jeho zapieranie, zmýšľanie o ňom ako o niečom nízkom, je zapieranie života.

Duševné žije cez telo a potreby tela treba rešpektovať. Všetko je prepojené s duchovným vedomím. Nikto nie je schopný určiť, kde sa končí telo a začína myseľ a kde sa končí myseľ a začína číre vedomie. Preto jogín nezanedbáva telo ani myseľ, ale starostlivo ich opatruje a zveľaďuje. Nepovažuje ich za prekážku alebo príčinu svojich nezdarov, ale za prostriedok pokroku. Práve pomocou tela sa učí prvým krokom v sústredenosti, pestovaní vytrvalosti, pevnej vôle a sebaovládaniu.

Telesnými cvičeniam (asánmi) sa dosahuje :

 • Zdravie
 • Vytvára sa stav rovnováhy telesného a duševného
 • Vitalita
 • Telesná sviežosť
 • Pohoda

Každodenný život nám prináša stále menej a menej pohybu. Pozor! Nestačí hocijaký pohyb napr. fyzická práca alebo jednostranné zaťaženie organizmu nejakým špecializovaným športom. Tie nám skôr či neskôr môžu spôsobiť zdravotné problémy. A aby sme týmto problémom vedeli predchádzať je tu joga so svojimi telesnými cvičeniami na zlepšenie stavu chrbtice a činnosti vnútorných orgánov.

Pri cvičení jogy musíme prihliadať aj na zdravotný stav cvičiaceho to znamená, že sú tu obmedzenia, pretože niektoré asány nemôžu cvičiť všetci a taktiež sú tu polohy a pohyby, ktoré si niekedy vyžadujú dobrú kondíciu cvičiaceho jogu, i keď sa vždy začína od najjednoduchších a dopracujeme sa k dokonalosti postupne. Ak zdravotný stav nebráni, tak jogu môže cvičiť pomerne každý.

Tretí pohľad

Tao cviky ( vnútorné cviky pre zdravie) sú pravým opakom obvyklého telocviku. Obvyklé fyzické cvičenia, či športy nám umožňujú dosiahnuť telesnú krásu, ale často na úkor svojich energetických rezerv vnútorných orgánov a o to sme potom viacej vystavení najrôznejším chorobám a nebezpečenstvu predčasného starnutia organizmu. Únava, stres, námaha, bolesť a nezvyklé pohyby, ktoré sú súčasťou bežných fyzických cvičení narušujú jemnú prácu vnútorných orgánov. Pretože práve vnútorné orgány zaisťujú proces regenerácie organizmu a obranu tela proti všetkým činiteľom, ktoré môžu do tela zaniesť chorobu. Je zrejmé, že každé narušenie ich funkcie obmedzuje schopnosť organizmu nahradzovať staré opotrebované bunky novými a bojovať proti vírusom a mikroorganizmom. Vnútorné orgány dokážu to, čo nedokážu najvypestovanejšie svaly – chrániť organizmus pred chorobami a starnutím.

Vnútorné tao cviky chránia a ozdravujú vnútorné orgány a dodávajú im energiu. Ak sú vnútorné orgány zdravé, tak je telo prirodzeným spôsobom krásne. V systéme tao – vnútorné cviky pre zdravie je dôraz nie na vonkajšom cvičení, ale na vnútornom otužovaní (nei – kung). V počiatočných fázach je tao značne orientované na fyzický pohyb ale neskoršie ustupuje fyzický pohyb do pozadia a dôraz je predovšetkým na vnútornom pohybe. A tak je pokročilý cvičenec zdanlivo strnulo nehybný, ale jeho vnútro bude aktívne a bude prekypovať vitalitou.

Celá moc tao pre zdravie spočíva:

 • V jeho veľkej prispôsobivosti
 • Nezávisí od veku
 • Nezávisí od zdravotného stavu
 • Môže ho cvičiť ktokoľvek

Má dokonca prednosti pred jogou, kde sa niektoré cviky robia v neprirodzených postojoch a pohyboch a niektoré asány nemôžu robiť ľudia so zhoršeným zdravotným stavom. Keď sa venujeme vonkajším cvikom, musíme zároveň prevádzať aj vnútorné cviky. Keď sa venujeme tao vnútorným cvikom pre zdravie( nei – kung) môžeme na vonkajšie cviky zabudnúť.

Článok pre vás pripravila Ing. Viktória Chovanová.

Použitá literatúra

 • Vnitrní cviky pro zdraví , Dr.STEPHENT T. CHANG.