Pôrod a fázy pôrodu

Na videozázname je zachytený priebeh pôrodu od prvej doby pôrodnej, ktorá sa zvykne označovať ako doba otváracia. Keď lekár pri vyšetrení rodičky zistí, že je už otvorená na požadovaných 10 cm, tak jej prikáže, aby pri vrchole kontrakcii začala tlačiť smerom na konečník. Nastávajúca matka veľmi pekne využila každú jednu kontrakciu, aby pomohla svojmu potomkovi na svet. Medziobdobí, keď čakali na príchod ďalšej kontrakcie sa pekne predýchala, aby zásobila dieťa dostatkom kyslíka. Silný nádych a úsilné zatlačenie a dieťatko je na svete. Pôrodník následne odsal dýchacie cesty novorodenca, podviazal pupočník a hrdý otecko prestrihol pupočnú šnúru. Matka po náročnom a zároveň skvelom výkone si vychutnáva narodenie svojej dcérky. Všetci uznáme, že zaslúžene.