Potvrdenie gravidity a stanovenie termínu pôrod

Prvé gynekologické vyšetrenie by sa malo uskutočniť čo najskôr. Ak vám menštruácia vynechala, tak najneskôr do dvoch týždňov by ste mali navštíviť svojho gynekológa.

Najdôležitejší údaj, na ktorý sa ako prvé opýta lekár, bude dátum vašej poslednej menštruácie. Preto je veľmi dôležité, aby ste si pravidelne zaznačovala do kalendára svoje menštruačné cykly. Je to dôležitý údaj, od ktorého sa odvíja ďalší postup.

Najskôr vás lekár vyšetrí palpačne(manuálne). Už pohmatom vie zistiť, že maternica je mäkšia a hlavne zväčšená. Pri vyšetrení pošvovými zrkadlami uvidí namodrasté (lividné) sfarbenie krčku maternice, ktoré mu tiež potvrdí graviditu. Aby sa však uistil a zistil hlavne veľkosť gravidity, či zodpovedá vami udaným dátumom poslednej menštruácie, urobí vám ultrazvukové vyšetrenie. Dnes už väčšina gynekologických ambulancií je vybavených ultrazvukom. Ak nie, čo sa môže stať, tak vás pošle na špecializované pracovisko, kde vám ultrazvuk urobia a napíšu vám správu.

Občas však môže nastať situácia, že ste tak máličko tehotná, že klasické ultrazvuky nie sú schopné zachytiť plod, tak vám lekár odoberie krv na HCG (hormón signalizujúci graviditu). Výsledky obyčajne sú dostupné na nasledujúci deň, kde sa so 100% istotou potvrdí, alebo vyvráti gravidita. Ak je vyšetrenie pozitívne, stačí počkať pár dní a váš lekár vám ultrazvuk zopakuje a presne určí uloženie zárodku. Potom sa obyčajne s vami dohodne na ďalšej kontrole v poradni. Zvyčajne sa počká do dokončeného 10. až 12. týždňa a s prvým screeningovým ultrazvukom sa vystaví tehotenská knižka.

Výpočet termínu pôrodu

Samozrejme si tento termín overujeme počas celej gravidity hlavne vďaka ultrazvukovému vyšetreniu. Preto je tento údaj len orientačný, aby vám lekár vedel naplánovať ďalšie kontroly a vyšetrenia. V 12 týždni tehotenstva, by ste mali absolvovať sreeningový ultrazvuk, na základe ktorého sa prepočíta termín pôrodu určený podľa PM. Ak je rozdiel väčší ako 7 dní, tak sa posúva ak nie, tak ostáva podľa PM.

Stanovenie predpokladaného dátumu pôrodu

Tehotenstvo trvá 280 dní ± 14 dní. Z toho následne vyplýva, že je to 40 týždňov a teda 10 lunárnych mesiacov (v pôrodníctve znamená lunárny mesiac, že má vždy 28 dní a nie 30 alebo 31 ako kalendárny mesiac). Preto sa často stáva, že sa môžu odlišovať údaje o dĺžke tehotenstva podľa ženy od dĺžky, ktorú určí lekár na základe predchádzajúcich údajov. V konečnom dôsledku sa dá povedať, že obaja majú pravdu. Termín predpokladaného pôrodu (TP) môžeme vypočítať podľa jednoduchého vzorca:

TP = Dátum poslednej menštruácie (PM) + 280 dní

Pretože tento spôsob výpočtu je dosť komplikovaný vyvinul sa pre laickú verejnosť rýchlejší postup, ktorý možno aplikovať aj bez použitia kalkulačky. Pri použití tohto vzorca dostanete predpokladaný deň a mesiac pôrodu.

TP = Dátum poslednej menštruácie (PM) + 7 dní – 3 mesiace

Príklad:

TP = 23.03 + 7 dní – 3 mesiace = 30.12