Syfilis

Syfilis alebo lues, ako sa zvykne označovať táto pohlavne prenosná choroba, patrí medzi pomerne vážne, životu nebezpečné ochorenie. Jedná sa o bakteriálnu infekciu, ktorej pôvodcami sú jednobunkové organizmy z čeľade spirochét Treponema pallidum. O ich objav sa zaslúžili Schaudinn a Hoffmann v roku 1905.

Infekcia sa prevažne šíri vaginálnym, orálnym alebo análnym stykom. Nakaziť sa však môžete aj kontaktom so syfilitickou vyrážkou na tele postihnutého. Takže infekciou sa môže nakaziť aj ošetrujúci lekár, a preto musí vždy používať pri vyšetrení gumené rukavice. Nakaziť sa môže aj plod počas vnútromaternicového vývoja, pretože choroba prechádza z matky na plod cez placentu. Štvrtina infikovaných detí matiek s neliečením syfilisom sa rodí mŕtvych alebo umiera krátko po pôrode. Z toho dôvodu sa všeobecne zaviedlo testovanie tehotných žien na syfilis aspoň raz počas gravidity.

Prejavy syfilisu

Syfilis môže prebiehať veľmi zdĺhavo a nebadane, bez väčších príznakov, ktorými by na seba upozornil. Neliečený syfilis vedie až k smrti postihnutého.

Syfilis môžeme rozdeliť až na tri štádiá:

  • Primárne štádium
  • Sekundárne štádium
  • Terciálne štádium

Primárne štádium

Za jeden z prvých symptómov syfilisu je zvyčajne považovaná centimetrová, vypuklá, hladká a bezbolestná vyrážka na genitáliách, poprípade aj niekde inde na tele. Inkubačná doba pre vznik vyrážok je 10, 14 dní až 3 mesiace od prieniku baktérií do tela. Táto výražka vzniká na mieste kontaktu s infekciou. Zvykne sa označovať aj slovom ulcus durum teda tvrdý vred, ktorý je sprevádzaný nebolestivým zdurením regionálnym lymfatických uzlín. U žien sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyskytuje vo vagíne (pošve), alebo na krčku maternice. Miznú sami od seba za niekoľko týždňov, ale baktérie ostávajú v tele. Vyrážka sa môže vytvoriť aj v ústach. U niektorých ľudí prejde ochorenie do pokojového štádia a už nikdy sa u nich symptómy ochorenia neobjavia. Ale oveľa častejšie neliečený syfilis prechádza do druhého, oveľa závažnejšieho štádia.

Sekundárne štádium

Do tohto štádia sa neliečená infekcia dostáva po 9. týždňoch od infikovania sa. Vyrážky pokrývajú celé telo, alebo iba jeho časti napríklad dlane rúk alebo spodok chodidiel. Na vonkajších genitáliách môže ochorenie vyvolať veľké, ploské alebo vypuklé, sivobiele škvrny, ktoré sa spájajú a tvoriaotvorené ložiská. V tomto štádiu sa už môže objaviť aj horúčka, únava, bolesti hrdla, vypadávanie vlasov a opuch lymfatických uzlín na celom tele. Aj v tomto štádiu môžu symptómy sami ustúpiť, ale môžu sa opakovane objavovať 1 až 2 roky. Ak sa ochorenie v tomto štádiu nelieči, prechádza dolatentnej (nereaktívnej) fázy, keď nie je nákazlivé ani nespôsobuje žiadne problémy. Asi len jedna tretina prechádza do posledného štádia.

Terciálne štádium

Tretie štádium syfilisu je veľmi ojedinelé a väčšinou končieva nezvratným poškodením srdca, mozgu, očí, nervového systému, kostí a kĺbov. Toto štádium vedie k demencii, slepote alebo končí smrťou.

Diagnostika syfilisu

Lekár syfilis môže diagnostikovať viacerými spôsobmi. Najčastejšie sa používa odber vzorky krvina serologický test na stanovenie prítomnosti protilátok proti infekcii. Test sa zvykne označovať skratkou TPHA alebo BWR. Ak sú výsledky negatívne, ale lekár má stále podozrenie, že sa jedná o syfilis, skúšky môže zopakovať po 6. týždňoch, kedy sa už protilátky v tele môžu vytvoriť v dostatočnom množstve. Pri vyšetrení ženy lekár môže zbadať tvrdý vred na vonkajších genitáliách alebo vo vagíne, či zväčšenie lymfatických uzlín. Na stanovenie diagnózy môže doktor odobraťvzorku z vyrážky a preskúmať ju pod mikroskopom.

Liečba syfilisu

Liečba syfilisu ako u väčšiny pohlavne prenosných ochorení sa dá liečiť antibiotikami. Aby liečba bola úspešná musia sa súčasne liečiť obaja partneri. Antibiotiká sa podávajú aj injekčnou formou dokonca aj v treťom štádiu infekcie, pričom vzniknuté poškodenia orgánov a sústav je nevratné a teda trvalé. Rovnako sa postupuje aj v liečbe tehotnej ženy, u ktorej bola infekcia diagnostikovaná.

Použitá literatúra

  • Gynekologie a porodnictví, Gerhard Martius, Meinert Breckwoldt, Albrecht Pfleidere a kolektív
  • Zdravoveda pre ženy, Randon House