Varenie je umenie

Vedci sa domnievajú, že 80% chorôb, vrátane zhubných nádorov, si spôsobuje človek sám svojím počínaním. Avelina Kuschi, žena jedného zo svetových dietológov kladie na stravu mimoriadny dôraz. Povedala: „Kuchyňa je najdôležitejšie laboratórium na svete. Odtiaľ môžeme zabíjať aj uzdravovať svojho muža, urobiť svoje dieťa bystrým a inteligentným, milenca vášnivým a ovládať svoju rodinu. Ide len o to, aby sme poznali vplyv jednotlivých potravín a prípravy jedla.“

Strava je opäť považovaná za rozhodujúceho činiteľa v boji o zdravie ľudstva. Je pozoruhodné, že najdôležitejšie veci v našom živote väčšinou nedokážeme rozpoznať, alebo si ich len málokedy všimneme. Jednou z nich je aj varenie a jedenie. Varenie je umenie, ktorým si aktívne ovplyvňujeme a vytvárame náš život. Od neho sa odvíja všetko naše šťastie i nešťastie, úspech i neúspech, zdravie i choroba, dlhý alebo krátky život. Kvalita našej stravy rozhoduje o tom či je náš život napredovaním a rozvojom, alebo naopak úpadkom a stagnáciou. Správne varenie je základnou podmienkou pre všetky aspekty nášho života a budúceho osudu, ale aj napriek tomu sa len ťažko nájde škola, ktorá by deťom poskytovala aspoň základné vedomosti a znalosti v oblasti varenia a zdravého stravovania. Väčšinou preberáme vedomosti našich rodičov a blízkeho rodinného prostredia, ktoré je ovplyvňované reklamou a dobou, v ktorej žijeme. Výsledkom sú alarmujúce čísla vo výskyte alergií, chronických ochorení a samozrejme rakoviny.

Neexistuje jednotný prístup pre všetkých ľudí, pretože každý je jedinečný. Máme špecifickú konštitúciu a spôsobom života si vytvárame kondíciu, ktorá sa dá v rámci konštitúcie ovplyvňovať, ale zmena životného štýlu a stravovacích návykov nemusí byť taká ľahká, ako si väčšina z nás na začiatku myslí. Už tisíce rokov ľudia vedia, čo je našou úlohou a poslaním v tomto živote na zemi, ale narážame na vlastné slabosti, ktoré nás neustále strhávajú späť. Je len na nás, aby sme sa pokúsili tento proces zvrátiť alebo zastaviť. Niektorým z nás to ide oveľa ľahšie ako ostatným. Každý kto sa vydal na cestu zmeny zistí, že poznanie je tým najhodnotnejším v našom živote. Môže sa preto stať aj zmyslom života. Každý z nás si môže vybrať cestu, kde sa otázky stravovania riešia klasickým spôsobom ovplyvňovanú reklamou alebo cestu, kde príprava a výber stravy vychádza z Makrobiotiky (makro –veľký, bio –život), ktorá nerieši len otázky stravovania, ale na jej základoch môžeme postaviť aj celkový prístup k životu, svetu a vesmíru ako celku. Nech si vyberieme akúkoľvek cestu, či už ľahšiu a kratšiu alebo ťažšiu a dlhšiu, aj tak je treba, aby sme poznali najzákladnejšie pojmy vo výžive.

Rozdelenie potravín z pohľadu makrobiotiky a ich pôsobenia na jednotlivé orgány tela, alebo klasické rozdelenie potravín, z ktorých nie všetky sa v makrobiotickom stravovaní uplatňujú, pretože nepredstavujú pre náš organizmus ten správny zdroj energie (čchi) tepla, štiav a esencie. Toto poznanie je pre tých , ktorí chcú so sebou niečo urobiť, posunúť sa o niečo vyššie a stať sa múdrymi.

Použitá literatúra

  • Peter Planieta: Kurz čarovného varenia
  • Barbara Temele: Výživa podľa piatich elementov