Výživa základné pojmy

Potrava je jedným z najvýznamnejších činiteľov, ktoré ovplyvňujú život človeka. V ľudskom organizme plní 2 základné funkcie, slúži na výstavbu a obnovu buniek tkanív a poskytuje energiu na telesné výkony a tvorbu tepla.

Potravu tvorí zmes prírodných alebo špeciálne upravených požívatín. Ich prijímaní uspokojuje človek pocit hladu a smädu. Medzi požívatiny patria všetky látky, ktoré človek prijíma ústami, a ktoré sú prostriedkom jeho výživy.

Požívatiny rozdeľujeme na:

  • potraviny
  • pochutiny
  • voda

Potraviny sú požívatiny s energetickou a biologickou hodnotou, ktoré môžu mať rastlinný a živočíšny pôvod.

Pochutiny sú požívatiny bez výživovej hodnoty, ktoré vytvárajú organoleptické vlastnosti potravín a svojou chuťou a vôňou stimulujú trávenie v tráviacom trakte.

Voda je požívatina, ktorá je nevyhnutná pre látkovú výmenu a je základnou zložkou všetkých potravín.

Požívatiny upravené určitými technologickými postupmi (tepelne upravené), prípadne aj bez úpravy sa používajú na prípravu pokrmov. Pokrmy sa môžu podávať v tuhej, kašovitej alebo tekutej forme. Vhodná zostava pokrmov, ktoré nasledujú v určitom časovom slede (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) tvorí jedlo. Zostava denných jedál sa posudzuje z hľadiska energetickej a biologickej hodnoty a tvorí stravu. Potravu rozdeľujeme na rastlinnú a živočíšnu. Rastlinná aj živočíšna potrava sa skladá z látok, ktoré nazývame živiny. Živiny dodávajú potrave energetickú aj biologickú hodnotu.

Rozdeľujeme ich na:

  • základné živiny: sacharidy, bielkoviny a tuky
  • ochranné látky: vitamíny, minerálne látky a voda
  • biologicky účinné látky: triesloviny, glykozidy, saponíny,silice, organické kyseliny, enzýmy, hormóny a rastlinné farbivá

Použitá literatúra

  • Náuka o poživatinách – Dagmar Kubicová a kol.