Zistený acetón v moči

Zisteny aceton v moči a aj krv dcera ma 6 rokov ako postupovať?

(3. 4. 2011 1:46:58)

čo znamená aceton v moči a z čoho vznikol?

(11. 4. 2011 12:52:53)

Potrava človeka sa zvyčajne skladá z bielkovín, tukov a sacharidov. Mnohé enzymatické procesy prebiehajú v pečeni, ktorá predstavuje veľmi dôležité „chemické laboratórium“ ľudského tela s aktívnym systémom enzýmov. Pri mnohých metabolických chorobách môže byť práve zápach dôležitým vodidlom pre odhalenie vrodenej chyby látkovej premeny. Acetón v tele človeka vzniká pri poruchách látkovej premeny tukov. Nadmerná tvorba látok ketonického charakteru povahy, ako sú kyselina acetoctová, hydroxymaslová a acetón, nastáva aj pri hladovaní. Najmä u detí vo veku 3 až 7 rokov môže nastať až vracanie sprevádzané prítomnosťou ketónov v moči (ketonúria). Prítomnosť ketónov v krvi vzniká v dôsledku zvýšenej tvorby kyseliny acetoctovej a hydroxymaslovej v pečeni, ktorá sa dostatočne nemetabolizuje v svaloch a obličkách. V pečeni, ktorá predstavuje veľmi dôležité „chemické laboratórium“ ľudského tela, sa nachádza aktívny systém enzýmov, ktorý katalyzuje tvorbu ketolátok. Tieto enzýmy majú však veľmi nízku aktivitu. Naopak, srdcový sval získava energiu oxidáciou kyseliny acetoctovej. Táto kyselina sa vo veľkej miere vylučuje do moču a jej premenou vzniká acetón. Charakteristický acetónový zápach býva typický pri niektorých ochoreniach látkovej premeny, najmä u diabetikov, ale aj v dôsledku tzv. acetonemického vracania. Acetónový zápach sprevádza niekedy aj prehĺbené dýchanie dieťaťa.