Životospráva v tehotenstve

Tehotenstvo kladie na váš organizmus pomerne veľké nároky, preto je dôležité dbať na správnu životosprávu počas celej doby gravidity, ako aj počas dojčenia. Veľmi nesprávne tvrdenie je, že keď ste tehotná, musíte jesť za dvoch. OMYL!!! Prikláňam sa k tvrdeniu, že by ste mali jesť dvakrát tak kvalitnejšie ako pred tým. Váš organizmus si počas tehotenstva vyžaduje zvýšený prijem niektorých látok, bez ktorých sa proste nezaobíde. Ak mu to zabezpečíte, zaručíte pre vaše dieťa správny a zdravý vývin.

Oplodnenie

Samotné oplodnenie vajíčka spermiou (mužská pohlavná bunka), nastáva vo vajíčkovode. Počas jedného nechráneného styku sa do tela ženy dostane približne 300 až 400 miliónov spermií a len jedinej z nich je umožnené splynúť s vajíčkom. Po oplodnení si vájíčko okolo seba vytvorí ochranný obal, a tak zabráni vniknutiu ostatným spermiám. Týmto spojením spermie s vajíčkom vznikla zygota, ktorá pokračuje v ceste smerom do maternice a popritom sa delí. Z jednej bunky delením vzniknú dve, štyri, šesť a tak ďalej.